ေဖာ္ျပဳမိတ္ေဆြ


ရယ္ေမာသံမ်ားနဲ႔ ဟာသဉာဏ္ေတြကိုု
ခဏထုုတ္သံုုးလိုုက္မယ္..
မႏိုုင္ဝန္ပိေနတဲ့ ေမေမ့ကိုု
ရႊင္ျမဴးခ်မ္းသာေစဖိုု႔..

အၿပံဳးေတြနဲ႔ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈေတြကိုု
ခဏထုုတ္သံုုးလိုုက္မယ္..
ပင္ပန္းလြန္းေနတဲ့ ခ်စ္သူကိုု
ႏွစ္သိမ့္ၾကည္လင္ေစဖိုု႔..

အားငယ္တာနဲ႔ပင္ပန္းတာကိုုဖယ္
ရဲရင့္မားမတ္တဲ့စိတ္ေတြ ထုုတ္သံုုးလိုုက္မယ္..
ႏုႏုနယ္နယ္ သားကေလး
ေႏြးေထြးလံုုၿခံဳစြာ ႀကီးျပင္းလာေစဖိုု႔..

မ်က္ရည္မ်ားနဲ႔ ၿငီးေငြ႔မြန္းက်ပ္တာေတြကိုုေတာ့
အနားမွာပဲ ေခၚထားလိုုက္မယ္..

အခြံႀကီးျဖစ္ေနတဲ့ ကိုုယ့္ကိုုအေဖာ္ျပဳဖိုု႔..

1 comment:

your comment please

Powered by Blogger.