နင္းၾကမ္း

ဆိုင္ကယ္ေတြ စက္ဘီးေတြေပၚက မဆင္းတဲ့ၿမိဳ႔
ပြင့္လင္းေပမယ့္ ဆန္းျပားမႈမရွိတဲ့ၿမိဳ႔
“မင္းကိုကုိယ္ နက္နက္ခ်ိဳင္းခ်ိဳင္းကို ရွစ္ပါတယ္ကြာ..
ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခ်က္ခ်က္ေတြလည္း မလုပ္ပါဘူး” ဆိုတဲ့ၿမိဳ႔..
ရုတ္တရက္အဆင့္ျမင့္မားစြာ မာနႀကီးလာတဲ့ၿမိဳ႕..
ဆိုင္ကယ္ေသးေသးေလးကို လူေတြအမ်ားႀကီးတက္စီးေနတဲ့ၿမိဳ႕..

ကဗ်ာဆရာ ေဇာ္ ေျပာတဲ့ ဆုိက္ကားသမားက စာစပ္တဲ့ၿမိဳ႕
ေခ်ာင္းတစ္ခုက ၿမိဳ႕ကုိႏွစ္ပုိင္းခြဲတာ ခံထားရတဲ့ၿမိဳ႕
မန္ယူပါတဲ့ တနဂၤေႏြညေတြနဲ႔ ဘီယာဆုိင္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးလက္ခံထားတဲ့ ၿမိဳ႕
ဘယ္သူမွ စုိက္ပ်ိဳးျခင္း မရွိခင္ကတည္းက သူ႔ဟာသူ ရွင္သန္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕
“က” ႀကီး သုံးလုံးေပါတဲ့ၿမိဳ႕

ကၽြန္မေတြက ကၽြန္ေတာ္ေတြျဖစ္ေနတဲ့ၿမိဳ႕..
ဝါးမျဖစ္ခင္ဘဲ အခ်ဥ္ေဖာက္ခံထားရတဲ့ၿမိဳ႕..
တခ်ိန္ကေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္ေတြ ေမြးဖြားေပးခဲ့တဲ့ၿမိဳ႕..
ျမင္းေခ်းနံ႔နဲ႔ ဖုန္နံ႔ေတြကို ရွဴရိႈက္ေနတဲ့ၿမိဳ႕..
“လင္းထိန္ေနတာပဲ”ရယ္လို႔ တျခားၿမိဳ႕မ်ားက အားက်မနာလို စကားတင္းဆိုခံရတဲ့ၿမိဳ႕..
ရိုးအေပမယ့္ လည္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ၿမိဳ႕..
ငါကမသိေပမယ့္ ငါ့ကိုသိတဲ့ၿမိဳ႕
ဘာၿမိဳ႕လဲ……

No comments:

your comment please

Powered by Blogger.