ကေလးတုုိ႔ေတြ လံုုၿခံဳဖိုု႔ သိရမယ့္ အဓိကအခ်က္ ၁၀ ခုု

ကေလးမုုဒိန္းေတြ မ်ားလာတဲ့အခ်ိန္မွာ တရားဥပေဒကလည္း ကာကြယ္ရမယ္.. မိဘေတြကလည္း သတိလက္မလြတ္ဘဲ ကေလးေတြကိုု ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္.. ဒါ့အျပင္ ကေလးေတြ ကိုုယ္တိုုင္ကလည္း သတိထားတတ္ၿပီး ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ ေနရမယ္.. အဲလိုု ေနႏိုုင္ဖုုိ႔ ကိုုယ့္ သားသမီးေတြကိုု အိမ္မွာ သင္ေပးႏိုုင္ေအာင္ အဓိက ေျပာျပထားရမယ့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကိုု ပံုုေလးေတြနဲ႔ ေရးေပးထားပါတယ္..
ကိုုယ့္ရဲ႕ သားသား မီးမီးေတြကိုု သင္ေပးဖိုု႔ ျပေပးဖိုု႔အတြက္ ပရင့္ထုုတ္ခ်င္တယ္ဆိုုရင္ ဒီပံုုေတြက ကြာလတီမေကာင္းဘူးျဖစ္ေနမွာစိုုးလိုု႔ ကြာလတီအျမင့္ pdf သိုု႔မဟုုတ္ jpeg ပံုု ေဒါင္းခ်င္ရင္ ဒီေအာက္က လင့္မွာ ေဒါင္းလိုု႔ရပါတယ္.. လြတ္လပ္စြာ share လိုု႔ download လုုပ္လုုိ႔ရပါတယ္.. ကေလးေတြကိုု ေျပာျပေပး
သင္ေပးပါ ..


No comments:

your comment please

Powered by Blogger.