ၿပံဳးပါ


မနက္ခင္းက ၿပံဳးျပတယ္
ေနမင္းႀကီးကၿပံဳးျပတယ္
ေဘးမွာကားေမာင္းေနသူက ၿပံဳးၿပံဳးေလး..

လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္မ်ားက
လွမ္းၿပံဳးျပတယ္..
ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ အၿပဳံးတစ္ခုု..

ဦးေႏွာက္ကိုု လွမ္းၿပံဳးျပဖုုိ႔
ႏွလံုုးသားကိုု တိုုက္တြန္းလိုုက္ပါ..

ေလာကႀကီးက လွပါတယ္..

No comments:

your comment please

Powered by Blogger.