က်ေနာ့္ အခ်စ္မ်ားကို အၿမဲပင္ ဘာသာျပန္လဲြေနတတ္သည့္ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း..

သူမက ..
က်ေနာ္ေပးေသာ ၾကင္နာမႈတို႔ကို
အပိုေတြဟု ထင္တတ္ပါသည္..

က်ေနာ္က အားေပးေသာအခါ
ေလွာင္ေျပာင္သည္ဟု သူမက နာက်ည္းတတ္သည္..

က်ေနာ့္မွာရွိေသာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈတို႔ကို
သူမက ဂရုစိုက္ရန္မလိုသည့္အရာမ်ားဟု သတ္မွတ္၏..

က်ေနာ့္ဘက္က အဆင္မေျပမႈမ်ားကို
သူမက လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းမ်ားဟု ယူဆေလ့ရွိၿပီး

ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းစြာပင္
က်ေနာ့္ အမုန္းမ်ားကိုေတာ့
သူမ မွန္ကန္စြာ အဓိပၸါယ္ျပန္ႏိုင္ေနတတ္ေလသည္..

No comments:

your comment please

Powered by Blogger.